Bạn cần hỗ trợ: 0983.434.486

0 Sản phẩm Xem giỏ hàng

Tượng Phật Composite

Tìm thấy 287 sản phẩm

 • Tượng Di Đà ngồi 60cm dát vàng

  Tượng Di Đà ngồi 60cm dát vàng

  Mô tả ngắn:

  Tượng Di Đà ngồi 60cm dát vàng

  Nội dung tóm tắt:

  Tượng cao 60cm. chất liệu composit, dát vàng, bền, đẹp.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/06/2021

  Tượng Di Đà ngồi 60cm dát vàng

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 1.800.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Tượng Phật Đản Sanh cao 80cm

  Tượng Phật Đản Sanh cao 80cm

  Mô tả ngắn:

  Tượng Phật Đản Sanh cao 80cm

  Nội dung tóm tắt:

  Tượng Phật Đản Sanh cao 80cm

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/06/2021

  Tượng Phật Đản Sanh cao 80cm

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 1.700.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Tương Phật A Di Đà ngồi 90cm sen hồng

  Tương Phật A Di Đà ngồi 90cm sen hồng

  Mô tả ngắn:

  Tương Phật A Di Đà ngồi 90cm sen hồng

  Nội dung tóm tắt:

  Tượng composit 90cm

  Tượng nhũ vàng sen hồng

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/06/2021

  Tương Phật A Di Đà ngồi 90cm sen hồng

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 2.800.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bộ 4 tượng Tứ đại thiên vương dát vàng 20cm

  Bộ 4 tượng Tứ đại thiên vương dát vàng 20cm

  Mô tả ngắn:

  Bộ 4 tượng Tứ đại thiên vương dát vàng 20cm

  Nội dung tóm tắt:

  Tượng cao 20cm chất liệu composit.

  Tượng dát vàng, đẹp, bền.

  Tượng khó vận chuyển nên liên hệ trực tiếp trước khi đặt ạ!

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/06/2021

  Bộ 4 tượng Tứ đại thiên vương dát vàng 20cm

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 1.600.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Tượng Mục Kiền Liên 1m4 áo gấm

  Tượng Mục Kiền Liên 1m4 áo gấm

  Mô tả ngắn:

  Tượng Mục Kiền Liên 1m4 áo gấm

  Nội dung tóm tắt:

  Tượng Mục Kiền Liên 1m4 vẽ áo gấm đẹp.

  Tượng composit

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/06/2021

  Tượng Mục Kiền Liên 1m4 áo gấm

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 4.800.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bộ tượng Tây phương tam thánh 1.25m cả hào quang 1.6m

  Bộ tượng Tây phương tam thánh 1.25m cả hào quang 1.6m

  Mô tả ngắn:

  Bộ tượng Tây phương tam thánh 1.25m cả hào quang 1.6m

  Nội dung tóm tắt:

  Tượng composit tượng cao 1.25m

  Cả hào quang 1.6m

  Tượng dát vàng, đẹp, dùng bền.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/06/2021

  Bộ tượng Tây phương tam thánh 1.25m cả hào quang 1.6m

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 13.000.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bộ Tượng Tây phương tam thánh 90cm dát vàng (không gồm lá đề)

  Bộ Tượng Tây phương tam thánh 90cm dát vàng (không gồm lá đề)

  Mô tả ngắn:

  Tượng Tây phương tam thánh 90cm dát vàng

  Nội dung tóm tắt:

  Bộ Tượng Tây phương tam thánh 90cm dát vàng (không gồm lá đề)

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/06/2021

  Tượng Tây phương tam thánh 90cm dát vàng

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 7.000.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Tượng Quan Âm ngồi 50cm

  Tượng Quan Âm ngồi 50cm

  Mô tả ngắn:

  Tượng Quan Âm ngồi 50cm

  Nội dung tóm tắt:

  Tượng cao 50cm

  Chất liệu composite

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/06/2021

  Tượng Quan Âm ngồi 50cm

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 700.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bổn Sư ngồi 1m dát vàng

  Bổn Sư ngồi 1m dát vàng

  Mô tả ngắn:

  Bổn Sư ngồi 1m dát vàng

  Nội dung tóm tắt:

  ượng cao 100cm. chất liệu composit, dát vàng, bền, đẹp.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/06/2021

  Bổn Sư ngồi 1m dát vàng

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 4.800.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Tượng Phật Di Đà dát vàng 1.1m

  Tượng Phật Di Đà dát vàng 1.1m

  Mô tả ngắn:

  Tượng Phật Di Đà dát vàng 1.1m

  Nội dung tóm tắt:

  Tượng 1.1m, chất liệu composit dát vàng.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/06/2021

  Tượng Phật Di Đà dát vàng 1.1m

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 2.800.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Tượng Địa Tạng đứng 1m7

  Tượng Địa Tạng đứng 1m7

  Mô tả ngắn:

  Tượng Địa Tạng đứng 1m7

  Nội dung tóm tắt:

  Tượng cao 1.7m

  Chất liệu composite

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/06/2021

  Tượng Địa Tạng đứng 1m7

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 4.900.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bộ tượng Tây phương Tam thánh cỡ 50cm dát vàng

  Bộ tượng Tây phương Tam thánh cỡ 50cm dát vàng

  Mô tả ngắn:

  Bộ tượng Tây phương Tam thánh cỡ 50cm dát vàng

  Nội dung tóm tắt:

  Bộ Tượng 3 pho: Phật Di Đà, Quán Âm bồ tát, Thế Chí bồ tát cỡ 50cm. chất liệu composit, dát vàng, bền, đẹp.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/06/2021

  Bộ tượng Tây phương Tam thánh cỡ 50cm dát vàng

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 3.000.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Tượng Đia Tạng 1m4

  Tượng Đia Tạng 1m4

  Mô tả ngắn:

  Tượng Đia Tạng 1m4

  Nội dung tóm tắt:

  Tượng cao 1.4m, có tượng sen vàng hoặc sen hồng.

  Chất liệu composite

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/06/2021

  Tượng Đia Tạng 1m4

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 4.300.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bộ tây phương tam thánh ngồi 90cm có hào quang, 1.1m cả lá đề

  Bộ tây phương tam thánh ngồi 90cm có hào quang, 1.1m cả lá đề

  Mô tả ngắn:

  Bộ tây phương tam thánh ngồi 90cm có hào quang, 1.1m cả lá đề

  Nội dung tóm tắt:

  Tượng chất liệu composit.

  Bộ tây phương tam thánh ngồi 90cm, 1.1m cả lá đề.

  Tượng khó vận chuyển nên liên hệ trực tiếp trước khi đặt ạ!

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 14/06/2021

  Bộ tây phương tam thánh ngồi 90cm có hào quang, 1.1m cả lá đề

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 11.900.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 40cm dát vàng

  Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 40cm dát vàng

  Mô tả ngắn:

  Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 40cm dát vàng

  Nội dung tóm tắt:

  Tượng cao 40cm. Chất liệu composit, dát vàng, bền, đẹp.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 08/06/2021

  Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 40cm dát vàng

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 800.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bộ tượng Tây Phương tam thánh 70cm cả lá đề 80cm

  Bộ tượng Tây Phương tam thánh 70cm cả lá đề 80cm

  Mô tả ngắn:

  Bộ tượng Tây Phương tam thánh 70cm cả lá đề 80cm

  Nội dung tóm tắt:

  Bộ tượng Tây Phương tam thánh 70cm cả lá đề 80cm

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 08/06/2021

  Bộ tượng Tây Phương tam thánh 70cm cả lá đề 80cm

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 8.800.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bộ tượng dát vàng Bổn Sư 60cm, cặp tượng Văn Thù, Phổ Hiền bồ tát 50cm

  Bộ tượng dát vàng Bổn Sư 60cm, cặp tượng Văn Thù, Phổ Hiền bồ tát 50cm

  Mô tả ngắn:

  Bộ tượng dát vàng Bổn Sư

  Cặp tượng Văn Thù, Phổ Hiền bồ tát

  Nội dung tóm tắt:

  Bộ tượng dát vàng Bổn Sư 60cm, cặp tượng Văn Thù, Phổ Hiền bồ tát 50cm

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 08/06/2021

  Bộ tượng dát vàng Bổn Sư

  Cặp tượng Văn Thù, Phổ Hiền bồ tát

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 5.400.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Tượng Phật ngồi lá sen dát vàng 50cm

  Tượng Phật ngồi lá sen dát vàng 50cm

  Mô tả ngắn:

  Tượng Phật ngồi lá sen dát vàng

  Nội dung tóm tắt:

  Tượng Phật ngồi lá sen dát vàng 50cm

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 08/06/2021

  Tượng Phật ngồi lá sen dát vàng

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 1.300.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bộ 3 pho tượng Bổn sư, Quan Âm, Địa Tạng 40 dát vàng

  Bộ 3 pho tượng Bổn sư, Quan Âm, Địa Tạng 40 dát vàng

  Mô tả ngắn:

  Bộ 3 pho tượng Bổn sư, Quan Âm, Địa Tạng 40 dát vàng

  Nội dung tóm tắt:

  Tượng cao cỡ 40cm. chất liệu composit, dát vàng, bền, đẹp.

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 08/06/2021

  Bộ 3 pho tượng Bổn sư, Quan Âm, Địa Tạng 40 dát vàng

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 2.700.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Bộ tượng Tây phương tam thánh ngồi 65cm (80cm cả lá đề)

  Bộ tượng Tây phương tam thánh ngồi 65cm (80cm cả lá đề)

  Mô tả ngắn:

  Bộ tượng Tây phương tam thánh ngồi 65cm (80cm cả lá đề)

  Nội dung tóm tắt:

  Bộ tượng Tây phương tam thánh ngồi 65cm (80cm cả lá đề)

  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 08/06/2021

  Bộ tượng Tây phương tam thánh ngồi 65cm (80cm cả lá đề)

  Tư vấn bán hàng: 098 34 34 486
  Giá bán: 6.500.000 đ
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thông tin chi tiết

Liên hệ 0983.434.486

Giao hàng ngay sau khi đặt hàng (áp dụng với Hà Nội & HCM)

Nhắn lại đơn hàng qua fanpage

Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi : 0983.434.486 hoặc    Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ 0983.434.486
Bảo mật thanh toán
Nhắn lại đơn hàng qua fanpage
Tư vấn miễn phí

Bản quyền thuộc tranhphat.com.vn

Thiết kế bởi vntsc.vn