Bạn cần hỗ trợ: 0983.434.486

0 Sản phẩm Xem giỏ hàng

Danh mục thẻ nhớ

Giá bán: 60.000 đ
Giá niêm yết: Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành: 3 tháng
Nội dung tóm tắt:

Description: D:\Cong viec\Cua hang tranh avi\Thiết kế thương hiệu\Logo\Avi_logo_OK_Send-01.jpg

 

MỤC LỤC

PHẬT HỌC CƠ BẢN

Chuyện Phật giáo, giáo lý thuyết pháp, tụng kinh, nhạc thiền.

 1. Truyện phật giáo:

Hư hư lục (Bài 1 - 12)

Am mây ngũ (Bài 13 - 17)

Mấy điệu sen thanh (Bài 18 - 95)

Na tiên vấn đáp (Bài 96 - 98)

Nẻo về cửa y (Bài 99 - 106)

Chuyện hằng ngày (Bài 107 - 108)

Ông trưởng giả kén rẻ (109, 110)

Quan âm thị kính (111, 112)

Suối nguồn tuổi trẻ (113, 114)

Tam tinh chiêu thanh (115, 116)

Từng giọt nắng hồng (117 – 173)

Ánh đạo vàng (174 – 176)

Thầy tôi (177, 178)

Tình mẹ (179 – 182)

Tình người (183 – 184)

Trúc lâm dậy sóng  (185 – 190)

Vết nhạn lưng trời (192 – 199)

Bài học ngàn vàng (200 – 211)

Chết và tái sinh (212 – 214)

Đường xưa mây trắng (215 – 235)

Gương sáng người xuất gia (236 – 239)

Linh ứng quán thế âm ( 240 – 245)

Chuyện lạ thế kỷ 21 (246)

Hành trình về phương Đông (247 – 252)

 

 1. Phật học phổ thông:

Lược sử Phật Thích ca Mâu Ni (253, 254)

Quy y tam bảo (255)

Ngũ giới (256)

Sám hối (257)

Thờ phật, lạy phật, cúng phật (258)

Tụng kinh trì chú niệm phật (259)

Ăn chay (260)

Bát quan trai (261, 262)

Bổn phận của Phật tử tại gia (263)

Vu lan bồn (264)

Vô thường (265)

Thiểu dục và tri túc (266)

Nhân quả (267, 268)

 

 

 

Chương tình Chư Bồ Tát (353)

Chương Phổ giác (354)

Chương viên giác (355)

Lời nói đầu – quyển 3 (356)

Luật đại thừa trăm pháp (357 – 360)

 

 1. Nhân quả:

Nhân quả (361)

Nhân quả báo ứng (362, 363)

Nhân quả luân hồi (364)

Nhân quả nghiệp báo (365)

Nhân quả nghiệp báo trong kiếp người (366)

Siêu đọa nhân quả báo ứng (367)

 

 1. Bài giảng của các Hòa thượng:
 1. Thích Giác Hạnh:

Cái khổ các căn buông lung (368)

Cái tâm ngay thẳng (369)

Chuyện lạ thế kỷ 21 (370)

Nấc thang cuộc đời (371)

Những câu chuyện tâm linh (372)

Phật pháp phổ thông (373)

Tài sản không bao giờ mất (374)

Tâm bệnh (375)

Tứ vô lượng tâm (376)

 1. Thích Nhật Từ:

Biết sống tình người (377)

4 ứng xử thông minh để được hạnh phúc (378)

Bảy cách dứt trừ khổ đau (379)

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài (380)

Điều nên tin và không nên tinh (381)

Đối thoại với người không tin đời sau (382)

Đừng lãng phí cuộc đời (383)

Tha thứ để được an vui (384)

Thuyết pháp triết lý về đôi dép (385)

Vì sao tôi theo đạo Phật (386)

Xem bói xin xăm và cúng sao (387)

Ứng dụng hạnh Quán Âm (388)

 1. Hòa thượng Thích Trí Thoát (389 – 391)

 

 

 

Luân hồi (269)

Thập thiện nghiệp (270)

Tứ nhiếp pháp (271)

Lục hòa (272)

Tịnh độ (273)

Lược sử Đức phật A Di Đà và 48 đại nguyện (274)

Khái niệm tổng quát về Tứ diệu đế (275)

Khổ đế (276)

Tập đế (277, 278)

Diệt đế (279, 280)

Đạo đế - tứ niệm xứ (281)

Đạo đế - tứ chánh cần (282)

Đạo đế - tứ như ý túc (283)

Đạo đế - ngũ căn ngũ lực (284)

Đạo đế - thất bồ đề phần (285)

Đạo đế - bát chánh đạo (286)

Quán sổ tức (287)

Quán bất tịnh (288)

Quán từ bi (289)

Quán nhân duyên (290)

Quán giới phân biệt (291)

Bố thí Ba – la – mật (292)

Trì giới Ba – la – mật (293)

Tinh tấn Ba – la – mật (294)

Nhẫn nhục Ba – la – mật (295)

Thiền định Ba – la – mật (296)

Trí huệ Ba – la – mật (297)

Tứ vô lượng tâm (298)

Ngũ minh (299)

 

Lịch sử truyền bá Phật giáo, 10 tông phái và vũ trụ nhân sinh.

Lời nói đầu (300)

Lịch sử phật giáo Ấn Độ (301)

Lịch sử phật giáo Trung Hoa (302)

Lịch sử phật giáo Việt Nam (303, 304)

Phong trào chấn hưng Phật giáo trên thế giới và Việt Nam cận đại (305)

Mười tông phái ở Trung Hoa: Luật tông, Tịnh độ tông, Thiền tông (306)

Tịnh độ tông (307)

Thiền tông (308 – 311)

 

 

 

 

 

 1. Nhạc phật giáo:
 1. Trái tim của mẹ:

Mẹ từ bi (392)

Nụ cười như bé thơ (393)

Trái tim bồ tát (394)

Mẹ ngồi với ta (395, 396)

Bồ đề đạt ma (397)

Gọi con về (398)

Giấc mơ (399)

Tư vấn (400)

Mây lành (401)

Về bên mẹ quan âm (402)

Trái tim của mẹ (403)

 1. Trường ca Phật tử:

Khai dòng thánh sử (404)

Phúc mệnh (405)

Đản sanh (406)

Niên thiếu (407)

Đối diện thực tại (408)

Thoát tục (409)

Tam đạo (410)

Đắc đạo (411)

Chuyển pháp luân (412)

Độ sanh (413)

Đạo tròn duyên mãn (414)

Viên tịch (415)

 

 1. Tụng kinh:
 1. Thanh sĩ Huệ Duyên

Đường giải thoát (416 – 419)

 1. Hòa thượng Thích Trí Thoát:

48 lời nguyện kinh phật (420)

Kinh lăng nghiêm (421)

Kinh Adida (422)

Kinh báo hiếu (423)

Kinh diệu pháp liên hoa (424)

Kinh dược sư (425)

Kinh hồng danh sám hối (426)

Kinh phổ môn (427, 428)

Kinh vô lượng thọ (429)

Kinh vu lan (430)

Kinh A Di Đà (431)

Niệm phập tiếp dẫn (432)

Sám cầu siêu (433)

Tán Phật (434)

 

 

Duy thức tông – pháp tướng tông (312, 313)

Mật tông (314)

Pháp hoa tông – Thiên thai tông (315)

Hoa nghiêm tông – Hiền thủ tông (316)

Tam luận tông hay tánh không … (317)

Câu xá tông – Hữu tông (318)

Thành thật tông (319)

Vũ trụ quan phật giáo (320, 321)

Nhân sinh quan phật giáo (322, 323)

Đầu đề kinh lăng nghiêm (324, 325)

Bảy đoạn hỏi về tâm (326, 327)

A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành (328, 329)

A Nan cầu Phật chỉ cái điên (330, 331)

A Nan nghi cái thấy là mình (332)

A Nan không hiểu hỏi Phật (333)

Hư không từ chơn tâm biến hiện (334)

Phú ông Lâu Na hỏi (335)

Phật dạy chơn tâm phi (336)

A Nan thuật lại (337)

A Nan hỏi Phật Trời cốt ở chỗ… (338)

A Nan hỏi Phật pháp tu viên… (339, 340)

Phật bảo ngài Văn Thù lựa chọn… (341)

Phật dạy trì chú Lăng nghiêm (342)

Mười món ma về thọ ấm, tưởng… (343)

Mười món ma về hành ấm, thức… (344)

Lời tựa và chương Văn Thù (345)

Chương Phổ Hiền (346)

Chương Phổ Nhãn (347)

Chương Kim Cang Tạng (348)

Chương Di Lặc Bồ Tát (349)

Chương Thanh Tịnh Huệ (350)

Chương oai đức tự tại (351)

Chương biện âm (352)

 

 

 

Chú đại bi 21 biến (435)

Kinh pháp hoa an lạc hạnh (436)

Kinh pháp hoa phẩm phương tiện (437)

 1. Nhạc thần chú:
 1. Trung Hoa:

Mahakaruna-dhararani (438)

Ommanupadmehum (439)

Mdicinebuddhamantra (440)

Prajnaparamitamantra (441)

Mạnushrimantra (442)

Mahavarocana-mantra (443)

Heart-purify-mantra (444)

Mahakaruna-dharani-tibet (445)

Gayatri-mantra (446)

Nilakanthamanatra (447)

Chú kim cang tát đỏa (448)

Chú đại bi (449)

Nam mô A Di Đà phật (450)

Nhạc phật giáo thần chú (451)

Om benza sato hung (452)

Quan tâm thập diện chú (453)

 1. Tây tạng:

Choying drolma (454)

Om ami dewa hrih (455)

Om benza santo hung (456)

Om mani pame hum (457)

Om muni muni mahamuni sakyamun (458)

Tare tuttare ture (459)

Om zambala zalendhraye (460)

Kim Cang Tạng (461)

Thần chú Văn thù Omarapa ts (462)

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description: D:\Cong viec\Cua hang tranh avi\Thiết kế thương hiệu\Logo\Avi_logo_OK_Send-01.jpg

THẺ NHỚ 8G

Hòa thượng Thích Thanh Từ - các bài pháp thoại.

 

1. Ai thực tế hơn ai.

2. Ái là nguồn gốc sanh tử luân hồi.

3. Ba con rắn độc.

4. Ba điểm trọng yếu của Đạo Phật.

5. Ba điều kiện căn bản của người tu Phật.

6. Bài ca tâm phật.

7. Bản ngã là nguồn gốc khổ đau bất công.

8. Bệnh chấp ngã.

9. Biết mà cố phạm.

10. Biệt nghiệp và đồng nghiệp.

11. Biết ơn và đền ơn.

12. Biểu tượng hoa sen trong đạo Phật

13. Bội giáp hiệp trần

14. Bốn hạng người trong thế gian

15. Bốn núi

16. Bỏ tât cả được tất cả

17. Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả

18. Cách báo hiếu lâu dài

19. Cái vui nào là tạm bợ, vui nào là chân thật

20. Căn bản tu hành của phật tử

21. Căn trần không dính nhau

22. Cây gậy vân môn

23. Chánh báo và y báo

24. Chánh kiến tà kiến

25. Chánh tín mê tín

26. Chân lý đạo Phật

27. Chấp bóng quên đầu

28. Chấp là gốc khổ đau

29. Chỗ gặp giữa thiền và tịnh

30. Cho người già bệnh

31. Chữ hiếu trong đạo Phật

32. Chữ không trong bài kinh Bát Nhã.

33. Chúng ta đi chùa để cầu xin hay tu theo Phật

34. Chúng ta sau khi chết là còn hay hết

35. Chữ tu

36. Chuyến đi bão táp

37. Cội gốc sanh tử, cội gốc niết bàn

38. Cội nguồn

39. Cội nguồn Phật pháp

 

 

 

40. Cội nguồn sanh tử và giải thoát

41. Có linh hồn hay không?

42. Cộng nghiệp và biệt nghiệp

43. Con khỉ trong đạo Phật

44. Có tu mới dứt khổ

45. Cửa thiền

46. Cuộc đời là mâu thuẫn

47. Cuộc đời là mộng

48. Cương lĩnh pháp tu thiền biết có chân tâm

49. Cương yếu để tu

50. Đãi cát tìm vàng.

51. Đại hung, đại lực, đại từ bi.

52. Đạo Phât bình đẳng, tự do tuyệt        đối bình đẳng, tự do tuyệt đối.

53. Đạo phật bi quan hay lạc quan.

54. Đạo phật chuộng lẽ thật.

55. Đạo phật dạy tu như thế nào.

56. Đạo phật là đạo của mọi người.

57. Đạo phật là đạo diệt khổ.

58. Đạo phật là đạo giác ngộ.

59. Đạo phật là đạo như thật.

60. Đạo phật là đạo từ bi.

61. Đạo phật là đạo yêu đời.

62. Đạo phật là sức sống vươn lên.

63. Đạo phật rất tôn trọng tự do

64. Đạo phật thấy nói đừng tránh né

65. Đạo phật trao chủ quyền cho con người

66. Đâu la chân hạnh phúc

67. Điểm trọng yếu của đạo phật

68. Diệt trừ tam độc

69. Đi trong bão áp

70. Chỗ động và khác giữa đạo phật và khoa học.

71. Đạo phật giác ngộ cái gì?

72. Đạo phật là con người vì con người

73. Đức Phật là nhà khoa học

74. Đức Phật là Thầy chỉ đường.

75. Đức Thích Ca Mâu Ni khi còn đi học đạo.

76. Đức tin của người phật tử.

77. Đường lối tu giải thoát.

78. Đường lối tu thiền.

79. Giác ngộ và giải thoát.

80. Giác ngộ và mê lầm.

81. Giải nghi về nhân quả.

82. Giải nghi về tánh không và chơn không.

83. Giá trị của tam bảo.

84. Hai ông vua đời trần xem ngai vàng như đôi dép rách.

 

 

 

 

85. Hạnh nhẫn nhục.

86. Hình tượng quan thế âm.

87. Hoa sen trong bùn.

88. Hoa và rác.

89. Học phật tu phật.

90. Hồi đầu thị ngạn.

91. Khám phá ông chủ.

92. Khuyến tu.

93. Làm sao bỏ tham sân si.

94. Lợi ích của tu thiền.

95. Lòng tin của người con Phật.

96. Luân hồi sanh tử.

97. Lục hòa.

98. Lục tặc, lục thông.

99. Lý nhân duyên.

100. Lý thuyết và thực hành.

101. Mê ngộ không khác.

102. Mê và giác.

103. Mình là cái gì.

104. Mỗi bước tiến tu đều an lạc.

105. Một bài pháp kỳ diệu.

106. Một ngọn núi ba con đường.

107. Một thứ tài sản không bao giờ mất.

108. Mùa báo hiếu rằm tháng bảy.

109. Mục đích người tu thiền nhắm đến.

110. Mục đích tu thiền.

111. Người tu phật phải giác ngộ.

112. Ngày lễ vu lan.

113. Nghiệp.

114. Nghiệp báo.

115. Nghiệp dẫn chúng sanh đi trong luân hồi.

116. Nghiệp duyên.

117. Ngổng chúa uống sữa chửa nước.

118. Người biết tu Phật thì rất thảnh thơi.

119. Người gian khôn là kẻ dại

120. Người mê kẻ tỉnh.

121. Người phật tử tại gia tu như thế nào.

122. Người tu phải giữa giới.

123. Người tu Phật tìm trở về giải thoát.

124. Người tu Phật tìm trở về nguồn gốc. An lạc giải thoát.

125. Người tu phật sẽ được bình an.

126. Người VN hiểu sâu về lý nghiệp báo.

127. Nguồn gốc yêu đời và chán đời.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description: D:\Cong viec\Cua hang tranh avi\Thiết kế thương hiệu\Logo\Avi_logo_OK_Send-01.jpg

THẺ NHỚ 8G

HT Thích Thanh Từ - tham vấn và đọc sách

 

Bài 1 – 26.

 Bước đầu học Phật .

 

Bài 27 – 136.

Tham vấn 01.

 

Bài 137 – 151.

Những cánh hoa đàm –   tập 1.

 

Bài 155 – 166.

Những cánh hoa đàm – tập 2.

 

Bài 167 – 181.

Những cánh hoa đàm – tập 3.

 

Bài 182 – 290.

Tham vấn 02.

 

Bài 291 – 304.

Hoa vô ưu.

 

Bài 305 – 454.

Tham vấn 03.

Bài 455 – 485.

Xuân trong cửa thiền.

 

Bài 486 – 680.

Tham vấn 04.

 

Bài 681 – 717.

Nhặt lá bồ đề.

Description: D:\Cong viec\Cua hang tranh avi\Thiết kế thương hiệu\Logo\Avi_logo_OK_Send-01.jpg

Bài 718 – 818.

Tham vấn 05.

 

Bài 819.

 Bồ đề tâm pháp (Tân cổ)

 

Bài 820.

 Cánh ưu đàm (Tân cổ)

 

Bài 821.

 Chiếu soi lặng lẽ (Tân cổ)

 

Bài 822.

 Sám hối lục căn (Tân cổ)

 

Bài 823.

 Thân tâm mộng huyễn (Tân cổ)

 

Bài 824.

Tĩnh lặng đêm trăng (Tân cổ)

 

Bài 825 – 911.

Tham vấn 06.

 

Bài 912.

Nhạc – phượng hoàng phương Nam.

 

Bài 913.

 Nhạc – thầy là vầng trăng soi.

 

Bài 914.

 Thơ – xuân thỉnh nguyện.

 

Description: D:\Cong viec\Cua hang tranh avi\Thiết kế thương hiệu\Logo\Avi_logo_OK_Send-01.jpg

Bài 915 – 927.

Tu là chuyển nghiệp.

 

Bài 928 – 1331.

Tham vấn 07.

 

Bài 1332.

Ngâm các bài thi kệ.

 

Bài 1333.

Ngâm thi mộng.

 

Bài 1334.

Ngâm thơ.

 

Bài 1335 – 1344.

 Thiền căn bản.

 

Bài 1345 – 1728.

Tham vấn 08.

 

Bài 1729.

 Chơn không thi kệ.

 

Bài 1730 – 1742.

Tam tổ trúc lâm.

 

Bài 1743 – 1859.

Tham vấn 09.

 

Bài 1860 – 1869.

Thiền sư Việt Nam.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

THẺ NHỚ 8G

Description: D:\Cong viec\Cua hang tranh avi\Thiết kế thương hiệu\Logo\Avi_logo_OK_Send-01.jpgHT Thích Thanh Từ - Các kinh và luận.

 

Bài 1 – 14.

Kinh A Hàm

 

Bài 15 - 42 .

Kinh pháp cú.

 

Bài 43 – 45.

Kinh tứ thập nhị chương.

 

Bài 46 – 48.

Kinh Bát đại nhân giác.

 

Bài 49 – 52.

Kinh thập thiện.

 

Bài 53 – 55.

 Kinh Bát Nhã.

 

Bài 56 – 65.

Kinh Kim Cang.

 

Bài 66 – 78.

Kinh Viên Giác.

 

Bài 79 – 83.

Kinh Thắng Man.

 

Bài 84 – 98.

Kinh Duy Ma Cật.

 

Bài 99 – 142.

Kinh Lăng Già Tâm Ấn.

 

Bài 143 – 169.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm.

 

Bài 170 – 190.

Kinh Pháp Hoa.

 

 

 

 

Bài 191 – 219.

Kinh Đại Bát Niết Bàn.

 

Bài 220 – 239.

Kinh Hoa Nghiêm.

 

Bài 240 – 246.

 Quy Sơn Cảnh Sách.

 

Bài 247 – 255.

Pháp Bảo Đàn.

 

Bài 256 – 269.

Thần Hội Ngũ Lục.

 

Bài 270 – 277.

Thiếu Thất Lục Môn.

 

Bài 278 – 290.

Nguồn Thiền.

 

Bài 291 – 297.

 Luận Tối Thượng Thừa.

 

Bài 298 – 300.

Tín Tâm Minh.

 

Bài 301 – 304.

Luận 10 bức tranh chăn trâu.

 

Bài 305 – 308.

Uyển Lăng Lục.

 

Bài 309 – 316.

Bích Nham Lục.

 

Bài 317 – 325

Đại Thừa Khởi Tín Luận.

 

Bài 326 – 334.

TĐN – TT Vĩnh Gia Tập.

 

Bài 335 – 346.

TĐN – Đốn ngộ nhập đạo yêú môn.

 

 

Bài 347 – 349.

TĐN – Truyền Gia Bảo.

 

Bài 350 – 351.

TĐN – Tọa Thiền Dụng Tâm Ký.

 

Bài 352 – 354.

TĐN – Tham Thiền Yếu Chỉ.

 

Bài 355 – 360.

Truyền Tâm Pháp Yếu.

 

Bài 361 – 364.

Lâm Tế Ngữ Lục

 

Bài 365 – 369.

 Chỉ Tâm Yêu cho người tu thiền.

 

Bài 370 – 406.

Tuệ Trung Th.Sĩ Ngữ Lục.

 

Bài 407 – 412.

TTVN cuối thế kỷ 20.

 

Bài 413 – 431.

Yêú chỉ thiền tông.

 

Bài 432 – 434.

Vào Cổng Thiền.

 

Bài 435 – 437.

Vào cửa không.

 

Bài 438 – 441.

Chỉ ông chủ.

 

Bài 442 – 486.

Khóa hư lục.

 

Bài 487 – 492.

Chứng đạo ca.

 

Bài 493 – 517.

Thiền căn bản.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description: D:\Cong viec\Cua hang tranh avi\Thiết kế thương hiệu\Logo\Avi_logo_OK_Send-01.jpg

THẺ NHỚ 8G

Niệm phât, tụng kinh, sách nói, giảng pháp, bài hát, cải lương…

Đại sư Liên Trì, đại sư Ấn Quang, HT Tuyên Hóa, HT Tịnh Không, HT Thích Trí Tịnh, HT Thích Thiền Tâm, TS Thích Nhât Hạnh, HT Thích Thiện Hoa, HT Thích Thanh Từ, TT Thích Chân Tính, Sư bà Hải Triều Âm, TT Thích Nhật Từ, ĐĐ Thích Phước Tiến, Đ Đ Thích Trí Huệ, ĐĐ Thích Giác Nhàn, ĐĐ Thích Giác Thiện, Ni sư Huệ Hạnh, Ni sư Hương Nhũ, Cư sĩ Diêu Âm, báo ứng hiện đời, tình đạo Phật, tụng kinh, niêm Phật, nhạc thần chú, nhạc thiền, thơ,…

 

 1. Công ơn cha mẹ

2 – 13. Thập thiện nghiệp

14 – 15. Tích phúc cải mệnh

 

Đại sư Liên Trì

16-27. Liên trì cảnh sách

 

Đại sư Ấn Quang

28. Ấn Quang Đại Sư văn sao

29. Tịnh độ thù thắng

30-32. Tín – Hạnh – Nguyện cần chân thành

33 – 35. Phương pháp tu trì

36. Luận về pháp tu trì

37. Việc lớn sinh tử

38. Điều cần biết khi lâm chung

39. Những điều về giới sát

40. Giải quyết nghi hoặc

41. Luận về xuất gia

42. Luận về thần thông.

43. Ý nghĩa tam quy ngũ giới.

44 – 48. Lá thư tịnh độ.

49 – 96. Quy tắc tu học.

 

Hòa thượng Thích Trí Tịnh

372-379. Hương sen vạn đức

380-409. Đường về cực lạc

 

Hòa thượng Thích Thiền Tâm

410. Lời nói đầu

411. Nghĩa của A Di Đà Phật

412. Ba món tư lương

413. Pháp môn niệm Phật

414-415. Niệm Phật thập yếu

416-421. Hương quê cực lạc

 

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

422-443. Đường xưa mây trắng

 

Hòa thượng Thích Thiện Hoa

444-584. Phật học phổ thông

 

Hòa thượng Thích Thanh Từ.

585. Bỏ tất cả là được tất cả

586. Chánh tín và mê tín

587. Chữ không

588. Nghiệp duyên

589. Nghiệp từ đâu mà ra

590. Phật pháp trị gôc bằng tâm bệnh

591. Tu là dừng chuyển, sạch nghiệp

592. Tu là nguồn hạnh phúc

593. Tánh không và chân không

594. Vô minh

 

Thượng tọa Thích Chân Tính

595. Cảm ơn vô thường

596. Trưởng giả cấp cô độc

597. Dư âm

598. Người được ái mộ

 

Sư bà Hải Triều Âm

599-677. Sống chết bình an

 

Thượng tọa Thích Nhật Từ

678. Bản chất của hành vi thiện ác

679. Bảy đức tính cao quý

680. Chìa khóa hạnh phúc gia đình

 

Ni sư Hương Nhũ

765. Chuyển hóa tâm sân

766 Còn lại gì cho đời ta

767. Đau khổ là liều thuốc kỳ diệu

768. Tham

769. Vận mệnh thay đổi từ tâm

 

Cư sĩ Diệu Âm

770-843. Khuyên người niệm Phật

844-891. Thiện căn phước đức nhân duyên

 

Báo ứng hiện đời

892. Lời tác giả

893. Giật mình tỉnh ngộ

894. Thiếu niên bất lương

895. Chuyện dùi lỗ lấy nhọt

896. Tổ kiến và nhà ở

897. Thân phụ cầu siêu độ

898. Báo ứng không ngờ

899. Ăn chay trì giới

900. Báo ứng hiện đời

901. Đám tang chó

902. Thức ngon đặc chế

903. Bệnh của văn lai

904. Trộm công giảm liệu

905.  Kẻ buôn người

906. Đi câu bị cảm động

907. Chuyển thế đầu thai

908. Chuyện Chu tú hoa

909. Chuyện Hứa tiên sinh

910. Hối hướng

911. Sám hối

912-913. Chuyện cô BA cháo gà

 

Tình đạo Phật

914-917

 

Tụng kinh

918. Bốn mươi tám đại nguyện

919. Kinh A Di Đà

920. Kinh Dược Sư

921. Tâm kinh Bát Nhã

922. Chú Đại bi

923. Chú Đại bi (đọc chậm)

924. Kinh vô lượng thọ

1068. Mẹ từ bi

1069. Ai bảo ăn chay là khổ

1070. Nhạc không lời

1071. Phóng sinh

1072. Nhạc thiền

1073. Chú đại bi

1074. Nhạc thanh tịnh

1075. Sám hối

1076. Phật đang trong ta

1077. Nhạc không lời

1078. Đạo làm con

1079. Ân cha mẹ như trời biển

1080. Ân đức sinh thành

1081. Biển trời tình cha

1082. Ca ngợi đức thế tôn

1083. Cảm ơn vô thường

1084. Chắp tay niệm Phật

1085. Đêm pháp hoa

1086. Đi đường nào an lạc

1087. Địa tạng vương Bồ tát

1088. Dưới đài sen

1089. Hạnh phúc khi có Phật

1090. Khi thầy giảng bài

1091. Kinh cầu mẹ từ bi

1092. Kinh lễ Phật A Di Đà

1093. Mừng ngày Phật đản

1094. Nói ít niệm nhiều

1095. Nước mắt của mẹ

1096. Đạo Phật

1097. Xin cho niềm tin

1098. Nhành dương cứu khổ

1099. Nhớ mong thầy

1100. Mênh mông tình mẹ

1101. Niềm vui chính pháp

1102. Lạy mẹ con đi

 

97 – 119. Ấn Quang Đại Sư gia ngôn lục.

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa

120-126. Khai thị

127. Những thai nhi vô tội

128. Hỏi đáp về phá thai

129. Nợ hồ đồ

130. Giáo dục từ bụng mẹ

131. Một khi mất thân người

132. Khi đã mang thai thì không sợ phiền phức

133. Phải có trách nhiệm

134. Sơ lược về HT Tuyên Hóa.

 

Hòa thượng Tịnh Không

135. Văn phát nguyện sám hối

136. Vạn thứ không mang đi được

137. Trong họa có phước

138. Trong 49 ngày người mới mất

139. Tùy hỷ công đức

140. Điều quyến thuộc cần biết

141-142. Tịnh Tông nhập môn

143. Tâm bồ đề.

144. Tướng do tâm sinh

145. Tại sao chọn pháp môn niệm Phật

146. Tịnh độ dễ hành mà khó tin

147. Tổng cương lĩnh Phật pháp

148. Sát sinh phải đoạn trừ

149. Sám hối

150. Nhất tâm niệm

151. Ma và Phật

152. Phương pháp tích thiện

153. Phương pháp niệm Phật

154. Dạy con khi mang thai

155. Phật giáo là gì

156. Nhìn thấu là trí huệ chân thật

157. Nhẫn nhục

158. Nguồn gốc siêu độ

159. Người người là người tốt

160. Niệm Phât là cúng dường Phật

161. Ân đức hóa giải hận thù

162. Phóng sinh

163. Nền tảng tu học

164. Mạng sống được bao lâu

165. Việc cấp bách

166. Luân lý đạo đức

681. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

682. Điều nên tin

683. Đối thoại người không tin đời sau

684. Hạnh phúc trong tầm tay

685. Hãy quên để sống hạnh phúc

686. Học từ thất bài

687. Kiểm soát cơn giận

688. Làm lại cuộc đời

689. Người giàu cũng khóc

690. Điều làm thay đổi cuộc đời

691. Điều cần biết trước hôn nhân

692. Phật tử nên biết

693. Phẩm chất phụ nữ thông minh

694. Giao tiếp vợ chồng

695. Niệm Phật và buông xả

696. Tha thứ để sống hạnh phúc

697. Thờ cúng Phật

698. Trị vết thương lòng

699. Vì sao tôi theo đạo Phật

700. Xem bói, cúng sao

 

Đại đức Thích Phước Tiến

701. Ăn chay và sức khỏe

702. Bệnh nỗi lo và niềm đau

703. Bí ẩn nghịch cảnh

704. Biến ước mơ thành sự thật

705. Biết đủ.

706. Tụng kinh, niệm Phật tại gia

707. Cần có một tấm lòng

708. Chánh tín và mê tín

709. Chữ hiếu

710. Chuyển hóa thói quen

712. Đạo làm người

713. Đạo Phật vì cuộc đời

714. Đổ nghiệp

715-716. Giàu và nghèo

717. Hóa giải nghiệp tiền kiếp

718. Khi niềm tin đã mất

719. Không ai muốn mình nghèo

720. Không gì là tuyệt đối

721. Làm chủ bản thân

722. Nghịch duyên

723. Nuôi dạy con thời hiện đại

724. Bốn điều vui

725. Phật tử tại gia

726. Người tại gia cần biết

925. Kinh phổ môn

926. Kinh đại bi sám pháp

927. Kinh địa tạng

928. Kinh vu lan

929. Chú lăng nghiêm

930-957. Kinh diệu pháp lien hoa

 

Niệm Phật

 1. Niệm A Di Đà Phật

958. Niệm A Di Đà Phật (mới)

959. Nam mô bổn sư

960. Nam mô quán thế âm bồ tát

961. Om mani padme hum

962. Nam mô A Di Đà Phật (hoằng pháp)

963. Adidaphat (nguyên chất)

964. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

965. Adidaphat (nhạc)

966. Nam mô A Di Đà Phật

967. Niệm Phật sáu câu

968. Niệm Phật theo nhạc

969. Adidaphat (TT Tiến Đạt)

970. Niệm Phật chậm

971. Niệm A Di Đà Phật

972. Nam mô Dược Sư

973. Adidaphat

974. Niệm Phật bốn câu (TT Thích Trí Thoát)

975. Nam mô A Di Đà Phật

976. Adidaphat (Đạo tràng)

977. Niệm Phật sáu câu (TT Trí Thoát)

978. Hồi hướng

 1. Niệm A Di Đà Phật (Đạo tràng Tịnh tong học hội Việt Nam)

979. Phật thuyết Amida kinh

980. A Mi Đà tán

981. Nam mô A Mi Đà Phật

982. Sám hối, niệm Phật

983. Phát nguyện niệm Phật

984. Kinh hành niệm Phật

985. Amidaphat (nguyên chất)

986-988. Tụng kinh Địa Tạng (mới)

 

Thần chú

989. Công đức bảo sơn thần chú

990. Chuẩn đề thần chú

 

167-168. Lợi ích của niệm Phật

169. Vượt qua tai nạn

170. Giúp cha mẹ niệm Phật

171. Phát bồ đề tâm

172. Không lấy lỗi người

173. Khẩu nghiệp

174. Khai trí tuệ

175. Sống trong thế giới  biết ơn

176. Học Phât vì lẽ gì

177. Nên ăn chay

178. Giáo dục trẻ thơ

179. Chuyển khổ thành vui

180. Phật, Bồ Tát giúp chúng sinh thế nào

181. Chết là giả

182. Công đức và phước đức

183. Công đức khó tu, nhưng dễ mất

184. Cứu người tức cứu mình

185. Bố thí – trì giới – nhẫn nhục

186. Bệnh do đâu

187. Bình đẳng chung sống hòa bình

188. Ý nghĩa đốt hương

189. Niệm Phật vãng sanh

190-191. Phật học vấn đáp

192. Ăn thit là đầu độc mình

193. Cảm ơn người đã mắng ta

194. Ăn thịt là kết oán với chúng sinh

195. Hóa giải oán hận

196. Sinh tử tự tại

197. Ba bậc vãng sinh

198. Cứu độ chúng sinh

199-204. Khai thị

205. Niệm Phật không xen tạp

206. Người học Phât chân chính

207. Vì sao phải niệm Phật

208. Tự mình phải phản tỉnh

209. Nhìn thấu, buông bỏ, bố thí

210 – 211. Tín nguyện trì danh

212-265. Kinh Địa Tạng giảng ký

266-325. Thái thượng cảm ứng thiên

326-341. Phát khởi bồ tát chị nhạo kinh

342-371. Hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung

727. Sống vì người tôi yêu.

728. Sự hấp dẫn của mê tín

729. Suy ngẫm về cái chết

730. Tình yêu mù quáng

731. Tuổi trẻ vào đời

732. Tương lai trong tầm tay

733. Xin được bình yên

734. Xin lỗi chính mình

 

Đại đức Thích Trí Huệ

735. Ăn chay

736. Nghiệp bệnh

737. Biết là được

738. Buông xả

739. Giải nghiệp

740. Lỡ duyên

741. Lỗi lầm

742. Luân hồi

743. Nhân quả

744. Tu dùm

 

Đại đức Thích Giác Nhàn

745. Chánh hạnh

746. Công đức ấn tống

747. Công đức tụng kinh

748 Đại nguyện của Phật A Di Đà

749. Hổi đáp về trợ niệm

750. Lâm chung

751. Lễ quy y, cúng thí thực

752. Công đức niệm Phật, lạy Phật

753. Nguyện lực quán âm

754. Niệm Phật, phóng sinh

755. Phương pháp niệm Phật

756. Lễ Phật hiện ánh sáng

757. Phóng sinh để vãng sinh

 

Đại đức Thích Giác Thiện

758-759. Vô thường

 

Ni sư Huệ Hạnh

760. Phổ độ

761. Tam quy ngũ giới

762. Tu tại gia

763. Chuyện kể của ni sư

764. Vấn đề cha mẹ và con cái

 

 

991. Đại cát tường thiên nữ chú

992. Dược Sư tâm chú

993. Như Lai thần chú

994. Như ý bảo luân vương Đà La Ni

995. Quan Âm thập diện chú

996. Tiêu tai cát tường thần chú

997. Giải thoát qua sự nghe

998. Tâm chú Kim Cang Tát Đỏa

999. Thánh vô lượng thọ

1000. Thất phật diệt tội chân ngôn

1001. Vãng sinh thần chú.

1002. Thần chú đại bi

1003. Văn thù sư lợi bồ tát

1004. Om mani padme hum

1005. Tỳ Lô Giá Na Phật

1006. Liên hoa sanh tâm chú

1007. Thần chú Dược Sư

1008. Chú Đại bi

1009. Lục Độ Mẫu cứu khổ, cứu nạn

 

Nhạc thiền

1010-1016. Nhạc thanh tịnh

 

Nhạc cải lương Phật giáo

1017 – 1040. Bài nhạc cải lương chọn lọc 3

 

Thơ Phật giáo

1041-1053. Thơ hay và ý nghĩa

 

Nhạc Phật giáo chọn lọc

1054. Que hương cực lạc

1055. Lạy Phật Dược Sư

1056. Niềm an vui

1057. Cảm ơn Phật

1058. Ăn chay

1059. Nhạc không lời

1060. Đạo tràng Tịnh Độ

1061. Thành tâm kính Phật

1062. A Di Đà Phật

1063. Lời sám hối

1064. Bồ tát quán thế âm

1065. Giấc mơ tự tại

1066. Hôm nay về đây

1067. Lạy Phật Quan âm

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Description: D:\Cong viec\Cua hang tranh avi\Thiết kế thương hiệu\Logo\Avi_logo_OK_Send-01.jpg

THẺ NHỚ 8G

Niệm phât, tụng kinh, sách nói, giảng pháp bài hát, cải lương…

 đại sư Ấn Quang, TT Thích Trí Chơn, ĐĐ Thích Thiện Thuận, TT Thích Phước Tiến, Thích Giác Thiện, HT Thích Nhất Hạnh, BS Quách Huệ Trân, ĐĐ Thích Thiện Pháp, CS Diệu Âm, PS Tịnh Không, HT Tuyên Hóa, HT Thích Thiền Tâm, HT Quảng Khâm, HT Hư Vân, Sư bà Hải Triều Âm, HT Đức Trí, thầy Tuệ Hải,…

 

 1. 66 câu Phật học (Bài 1)
 2. Niệm A Di Đà Phật (Bài 2)
 3. Sám nguyện – Đ Đ Thích Thiện Mỹ (Bài 3)
 4. Niệm Phật nhạc Nam Mô A Di Đà (4)
 5. Niệm Phật 6 chữ (Bài 5)
 6. Lời khai thị của Đại Sư Ấn Quang. (Bài 6)
 7. Bến yêu thương – TT Thích Trí Chơn. (Bài 7,8)
 8. Bóng mây – Đ Đ Thích Thiện Thuận. (Bài 9)
 9. Hóa giải nghiệp tiền kiếp – TT Thích Phước Tiến. (Bài 10)
 10. Liễu phàm tứ huấn (Bài 11 – 14)
 11. Nhạc thiền lắng tâm (Bài 15)
 12. Công ơn cha mẹ - Thích Giác Thiện. (Bài 16 – 21)
 13. Thập thiện nghiệp – Thích Giác Thiện. (Bài 22 – 31)

 

 

 1. Vô thường – Thích Giác Thiện. (Bài 32 – 45)
 2. Hiểu về trái tim. (Bài 46 – 66)
 3. Đường xưa mây trắng – HT Thích Nhất Hạnh. (Bài 67 – 87)
 4. Lắng nghe tiếng hát sông Hằng – BS Quách Huệ Trân. (Bài 88 – 92)
 5. Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư (93 – 102)
 6. Ăn chay ăn khôn sống khỏe – BS Ng. Thị Kim Hưng – CKDD. (Bài 103)
 7. Ăn chay một triết lý sống. (Bài 104 – 111)
 8. Ăn chay và sức khỏe. (Bài 112 – 115)
 9. Gieo bòn phước đức – Đ Đ Thích Thiện Pháp. (Bài 116 -118)
 10. Nhẫn thì an – Đ Đ Thích Thiện Pháp (Bài 119 – 120)     
 11. Khuyên người niệm Phật – CS Diệu Âm. (Bài 121 – 193)
 12. Kinh nghiệm niệm Phật của chư Tổ - Đ Đ Thích Chân Hiếu. (Bài 194 – 277)
 13. Quý tiếc mạng sống – xin đừng phá thai – PS Tịnh Không. (Bài 278)
 14. Những thai nhi vô tội – HT Tuyên Hóa. (Bài 279 – 286)
 15. Niệm phật thập yếu – HT Thích Thiền Tâm. (Bài 287 – 309)
 16. Cẩm nang tu đạo – HT Quảng Khâm. (Bài 310 – 321)

 

 

 1. Từ hư không đến trở về hư không – Tiểu sử HT Tuyên Hóa. (Bài 322 – 434)
 2. Đường mây trên đất hoa – HT Hư Vân. (Bài 435 – 453)
 3. Liên trì cảnh sách. (Bài 454 – 465)
 4. Lời khai thị của Triệt Ngộ Đại Sư. (Bài 466 – 473)
 5. Lá thư Tịnh độ - Ấn Quang Đại Sư. (Bài 474 – 493)
 6. Sống chết bình an – Sư bà Hải Triều Âm. (Bài 494 – 640)
 7. Giảng kinh vô lượng thọ huyền nghĩa – HT Tịnh Không. (Bài 641 – 650)
 8. Giảng kinh địa tạng – HT Tuyên Hóa. (Bài 651 – 701)
 9. Pháp môn niệm Phật – HT Đức Trí. (Bài 702 – 718)
 10. Giảng giải chú đại bi – HT Tuyên Hóa. (Bài 719 – 724)
 11. Hành trình về phương đông – Blair T.Spalding (Bài 725 – 742)
 12. Tây tạng huyền bí – Lobsang Rampa. (Bài 743 – 749)
 13. Tịnh tông nhập môn – HT Tịnh Không. (Bài 750 – 758)
 14. Hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung – HT Tịnh Không. (Bài 759 – 768)
 15. Tụng kinh vô lượng thọ - TT Thích Trí Thoát. (Bài 769 – 771)
 16. Tụng kinh Địa tạng Bồ tát Bổn nguyện. (Bài 772)

 

 

 

 1. Tụng kinh vu lan báo hiếu. (Bài 773)
 2. Tụng kinh Adida. (Bài 774)
 3. Kinh nhân quả ba đời. (Bài 775)
 4. Tụng kinh dược sư. (Bài 776)
 5. Sám văn tình Đạo Phật. (Bài 777 – 779)
 6. Cuộc đời Đức Phật. (Bài 780)
 7. Sám nguyện. (Bài 781)
 8. Sư bà niệm (Bài 782)
 9. Hộ niệm – thầy Hòa (Bài 783)
 10. Nam mô A Di Đà Phật (Bài 784 – 785)
 11. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni (Bài 786)
 12. A Di Đà – Châu Thanh (Bài 787)
 13. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (Bài 788)
 14. Tụng chú Đại Bi – TT Thích Trí Thoát. (Bài 789)
 15. Các bài thần chú tiếng Phạn. (Bài 790 – 794)
 16. Phật là ánh từ quang (bài hát) (Bài 795)
 17. A Di Đà Phật (bài hát) (Bài 796)
 18. Chấp tay niệm Phật (bài hát) (Bài 797)
 19. Đạo Tràng Tịnh Độ (bài hát) (Bài 798)
 20. Hôm nay về đây (bài hát) (Bài 799)
 21. Đời tăng lữ (bài hat) (Bài 800)
 22. Lạy Phật Quan Âm (bài hát) (Bài 801)
 23. Phật đang trong ta (bài hát) (Bài 802)

 

 

 

 1. Trăn tròn tháng tư (bài hát) (Bài 803)
 2. Xin đừng sát sinh (bài hát) (Bài 804)
 3. Niệm Phật (bài hát) (Bài 805)
 4. Quan âm vô lượng (bài hát) (Bài 806)
 5. Dâng hoa (bài hát) (Bài 807)
 6. Cửa Phật từ bi (bài hát) (Bài 808)
 7. Niềm an vui (bài hát) (Bài 809)
 8. Tình phát duyên tăng (bài hát) (Bài 810)
 9. Phật về (bài hát) (Bài 811)
 10. Lạy Phât xin sám hối (bài hát) (Bài 812)
 11. Ánh đạo vàng (bài hát) (Bài 813)
 12. Con theo cha Di Đà (bài hat) (Bài 814)
 13. Vu Lan nhớ mẹ (bài hat) (Bài 815)
 14. Ơn nghĩa sinh thành (bài hat) (Bài 816)
 15. Cuộc đời Đức Phật (cải lương) (Bài 817)
 16. Cảnh khổ vô thường (cải lương) (Bài 818)
 17. Hành trang về cõi Phật (cải lương) (Bài 819)
 18. Nguyện về cõi Phật (cải lương) (Bài 820)
 19. Sám hối (cải lương) (Bài 821)
 20. Suối nguồn từ bi (cải lương) (Bài 822)
 21. Kinh phổ nhạc. (Bài 823 - 831)
 22. Phương pháp ăn dưỡng sinh – Thầy Tuệ Hải. (Bài 832 - 894)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description: D:\Cong viec\Cua hang tranh avi\Thiết kế thương hiệu\Logo\Avi_logo_OK_Send-01.jpg

THẺ NHỚ 8G

Bài hát, giảng pháp Bùi Hữu Dược, ĐĐ.Thích Phước Tiến, Giác Thiện, tiến sỹ Chung Mao Sâm, TT. Thích Chân Quang, cô giáo Lưu Tố Vân, bác sỹ Đỗ Hồng Ngọc, GS. Ngô Bảo Châu, TS. Nguyễn Mạnh Hùng, LS. Lê Thanh Sơn,… thiền sư Thích Nhất Hạnh, PS Tịnh Không, đại sư Ấn Quang, Triệt Ngộ đại sư, Ngau Ichi đại sư, Liên trì đại sư, HT. Tuyên Hóa, HT. Quảng Khâm, giảng và tụng HT Thích Trí Thoát, thực dưỡng,…

 

Bài hát

 1. Mùa hiếu hạnh – Ngân Huệ
 2. Đi suốt cuộc đời mẹ vẫn bên con – Ngân Huệ
 3. Tìm mẹ nơi đâu – Ngọc Huyền Châu
 4. Đạo làm con – Châu Thanh
 5. Suối nguồn từ bi – Trung Hậu
 6. Nhân quả luân hồi – Châu Thanh, Ngọc Huyền Châu
 7. Xin cho con niềm tin – Quỳnh Giang
 8. Đời người ai cũng ước mơ
 9. Con theo cha Di Đà
 10. Tình mẹ - Quang Lê
 11. Chú tiểu ngây ngơ – Lương Mạnh Hùng
 12. Chiếc áo cà sa
 13. Ca ngợi quê hương em – Giáng Tiên
 14. Dòng sông và tiếng hát – Trung Anh
 15. Thầy cũ trường xưa – Châu Thanh – Ngọc Thắm
 16. Liên khúc – mẹ tôi cảm ơn mẹ.
 17. Lạy phật quan âm
 18. Báo hiếu mẹ
 19. Đạo tràng tịnh độ
 20. Niềm an vui
 21. Bông hồng cài áo
 22. Quan âm diệu pháp
 23. Công cha nghĩa mẹ
 24. Nỗi lòng người xa xứ
 25. Niệm Phật vãng sanh
 26. Sám hối lục căn
 27. Cảnh khổ vô thường
 28. Nhớ mẹ
 29. Mây lành
 30. Công ba nghĩa nặng
 31. Một cõi đi về
 32. Tạ ơn từ phụ
 33. Gặp mẹ trong mơ
 34. Ai bảo ăn chay là khổ
 35. Pháp môn tịnh độ
 36. Phóng sanh
 37. Diệu pháp quan âm
 38. Nhớ mãi ơn thầy
 39. Bao dung tình mẹ
 40. Vọng cổ tình cha
 41. Kiếp mê lầm
 42. Ân cha nghĩa mẹ như trời biển
 43. Tấm lòng hiếu tử
 44. Mừng tuổi mẹ, mùa xuân của mẹ
 45. Ơn thầy
 46. Sám hồi mùa vu lan
 47. Vu Lan tình mẹ bóng người sư nữ

 

 

 

241. Nhìn thấu buông bỏ bố thí

242. Giáo dục phong thủy vận mệnh

243. Ma và Phật

244. Hóa giải xung đột trong nội tâm

245. Hóa giải lòng oán hận sâu nặng

246. Sám hối nghiệp chướng

247 – 248. Không tái phạm là chân sám hối

249. Đạo Bồ Đề không tiến ắt lùi

250. Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực

251. Buông bỏ chấp trước mới thoát khỏi luôn hồi

252 – 253. Cách tu lục hòa kính

254 – 257. Tịnh nghiệp tam phước

258 – 259. Lấy khổ làm thầy

260 – 261. Mười nguyện của bồ tát Phổ Hiền

262 – 263. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

264 – 265. Tâm bồ đề cần xuyên suốt cuộc đời

266. Ăn uống và sức khỏe

267. Chính mình phải làm gương

268. Tội nặng nhất trên đời là gì

269. Khai thị mới nhất

270. Ý nghĩa chân thật của quy y tam bảo

271. Bí quyết phát tài

272. Đọc kinh như thế nào mới đúng pháp

273 – 278. Ý nghĩa chân thật của bổn nguyện niệm Phật

279 – 290. Phương pháp tu học thế nào để chắc chắn vãng sanh

291 – 299. Tịnh độ vấn đáp

300. Tổng cương lĩnh của tất cả Phật pháp

301. Vạn pháp giai không. Nhân quả bất không

302. Làm thế nào để học Phật trong ngày nay

303. Bệnh do đâu mà sanh

304. Công đức khó tu nhưng dễ mất

305. Học Phật là học thiệt thòi

306. Niệm Phật là pháp sám hối hiệu quả nhất

307. Niệm Phật không đoạn phiền não không được

308. Niệm Phật phải hành trì cho thiết thực

309. Người có căn tánh bậc trung hạ phải buông xuống từng chút một

310. Người chân chính tu hành không thấy lỗi thế gian

311. Sống thế nào để chết được nhẹ nhàng

312. Những điều cần biết khi muốn hóa giải oan gia trái chủ

313. Vì sao bị ma nhập

314. Phật cao một thước ma cao một trượng

315. Nguyên nhân bạn xung đôt với mọi người

316. Phương pháp đối trị sân hân

317. Tâm trộm cắp

318. Trì giới niệm Phật mới chắc vãng sanh

319. Có họa có phước trong phước có họa

320. Những điều cần biết cho người niệm Phật

321. Chúng sanh nương nhờ pháp niệm Phật để thành Phật

322. Xuất gia hay tại gia là ở nơi tâm không ở hình tướng

323. Sự ảnh hưởng của tài sắc gây ra

324. Ba giai đoạn của sự tu hành

325. Dõng mãnh tinh tấn tu học một đời thành tựu

326. Hạng người có thiện căn phước đức sâu dày

327. Thế nào là chấp trì danh hiệu Phật

328. Kiêu mạn, giải đãi và tà kiến

329. Thế nào là người tu hành giải đãi

330. Quả báo của ba sự bố thí – tài, pháp và vô úy thí

 

 

 1. Quê em hai mùa mưa nắng
 2. Tình cha
 3. Ngày rằm tháng tư
 4. Dâng hoa
 5. Ca dao mẹ

 

Vũ trụ nhân sinh

 1. Nhận xét đúng về Phật giáo – Bùi Hữu Dược
 2. Vài nhận xét về Phật giáo – Bùi Hữu Dược
 3. Tầm quan trọng của việc nghe giảng kinh
 4. Làm người khó – Thích Phước Tiến
 5. Đạo làm người – Thích Phước Tiến
 6. Uống nước nhớ nguồn
 7. Gặp lành ở hiền
 8. Đánh thức lương tâm
 9. Giá trị đồng tiền
 10. Bồng hồng dâng mẹ
 11. Điểm tựa đời con
 12. Chân thật là món quà đắt tiền
 13. Giàu và nghèo
 14. Khéo tu khẩu nghiệp
 15. Khi niềm tin đã mất
 16. Nợ đời
 17. Tầm quan trọng của phước đức
 18. Tình mẹ thiên thu
 19. Tu là cội phúc
 20. Cùng suy ngẫm về luật nhân quả
 21. Vì sao tôi ăn chay
 22. Thờ cúng tổ tiên lễ Phật và ý nghĩa thờ cúng
 23. Xuất gia để làm gì
 24. Tại sao bạn nghèo
 25. Phương pháp an tâm
 26. Phát tâm Bồ Đề
 27. Phật tử tại gia cần tu những gì
 28. Phật tử tại gia những điều cần biết
 29. Ranh giới phước và tội
 30. Nghiệp và định mệnh
 31. Nghiệp tiền kiếp và cách hóa giải
 32. Hãy tập cách sống tốt
 33. Đời vay trả
 34. Ai hiểu lòng cha
 35. Biết đủ trong Đạo Phật
 36. Bồ tát giữa chợ đời
 37. Bản ngã càng lớn khổ đau càng nhiều
 38. Cuộc đời mỗi người một nghiệp khác nhau
 39. Đạo Phật tôn giáo và tín ngưỡng
 40.  93. Đề về với Phật

94.Giác ngộ vô thường tham sân si

95. Lợi ích của việc ăn chay

96. Làm phước

97. Chuyện lạ thế kỷ 21 – Thích Giác Hạnh

98. Sau khi chết vong hồn đi về đâu

99. Vì sao chúng ta nên phóng sanh

100. Câu chuyện tâm linh cuối nẻo đường trần

101. Chuyện tâm linh và ngoại cảm

102. Chuyện âm phủ - Thích Giác Hạnh

103. Sự mầu nhiệm của pháp môn niệm Phật – Thích Giác Hạnh

104. Những câu chuyện báo mộng

105.  Những câu chuyện về luật nhân quả

106. Kinh A Di Đà còn có một tên khác

107. 48 nguyện, nguyện nào là quan trọng nhất

108. Công đức niệm Phật lớn nhất

109. Công đức ấn tống và đọc tụng kinh vô lượng thọ

110. Cầu an đầu năm như thế nào mới đúng

 

 

 

331. Mở rộng tâm lượng buông bỏ tự tư tự lợi

332. Làm thế nào để giữ gìn công phu

333. Làm gì để lúc lâm chung không có bệnh khổ

334. Nên hồi hướng công đức cho oan thân trái chủ

335. Mạng sống được bao lâu

336. Nhân nhục

337. Phương pháp tu thập niệm

338. Người người là người tốt, thời thời là thời tốt

339.Oan gia trái chủ bám thân

340. Phước đức và công đức

341. Tu phước như thế nào mới tròn đầy viên mãn

342. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe

343. Thế nào là niệm Phật không xen tạp

344. Thế nào là người chân chánh học Phật

345. Sự thật và lý luận của nhân quả

346. Nên tu bố thí

347. Cách giúp người thân lúc hấp hối

348. Cảm ơn người đã mắng ta vì họ tiêu tai giản nạn cho ta

349. Hết bòng làm đại công đức hồi hướng cho oan thân trái chủ

350. Nhân quả thông ba đời

351. Nhìn được thấu, buông được xuống

352 – 353. Khẩu nghiệp thật đáng sợ

354 – 355. Chú ý oan thân trái chủ

356. Hồi hướng oan gia trái chủ

357. Ăn thịt là tự đầu độc chính mình

358. Nếu như tâm quy vị tin tưởng thì danh hiệu Phật mới linh!

359. Niệm Phật công phu thành khối chắc chắn vãng sanh

360. Nhân quả

361. Phút lâm chung

362. HT. Tịnh Không giảng

363. Phương pháp hóa giải chướng duyên

364. Nhiều việc không bằng vô sự hay Lão thật niệm Phật

365. Tam quy y

366. Tâm tương sự thành

367. Thời gian quý báu nên siêng năng niệm Phật nghe pháp

368. Công phu thấp nhất trong nhà Phật là “oán thân bình đẳng”

369. Chân thật niệm Phật, chính là đoạn ác tu thiện, chính là tích lũy công đức

370. Liên Trì đại sư nói, chánh và phụ đều là Phật A Di Đà, không nên đi tìm cái gì khác nữa!

371. Nói lỗi của người là tạo ác nghiệp, tạo khẩu nghiệp

372. Phải có thiện căn, phải có phước đức, phải có nhân duyên

373. Số mạng và tài sản

374. Phước báo và trí huệ

375. Sát sanh cúng tế

376 – 379. Tứ đại thiên vương hộ trì Phật pháp

380 – 381. Khắc phục phiền não

382. Phép tắc con người

383 – 422. Để tử quy rất quan trọng những người nuôi con phải nghe!

423. Cảm ứng thiên: Luật của trời và quỷ thần

424 – 483. Cảm ứng Thiên giảng nghĩa

484 – 504. An sĩ toàn thư

505 – 523. Bài văn âm chất

524 – 527. Lá thư tịnh độ - Ấn Quang Đại Sư

528 – 550. Gia Ngôn lục - Ấn Quang ĐS

551 – 590. Văn sao quyển 1 - Ấn Quang ĐS

 

 

111. Bải giảng tịnh độ.

112. Bổn phận và mục đích của người xuất gia

113. Công đức phóng sanh niệm Phật chuyển hóa bệnh

114. Thích Giác Nhàn nói về cõi âm

115 – 116. Đại lễ Vu Lan

117 – 118. Thập thiện – Giác Thiện

119 – 122. Khoa học chứng minh nhân quả luân hồi – T sỹ Chung Mao Sâm

123. Đạo làm người – Thích Chân Quang.

124 – 129. Nhân quả công bằng – Thích Chân Quang

130 – 136. Luận về nhân quả

137. Phật A Di Đà giao nhiệm vụ chứng minh bộ kinh Vô Lượng Thọ - và ngài Hạ Liên Cư, Hoàng Niệm Tổ, HT Tịnh Không là biểu pháp cho ngày nay.

138. Cô Lưu Tố Thanh vãng sanh

139 – 140. Cảnh tùy tâm chuyển – cô Lưu Tố Vân

141 – 142. Nối dọng huệ mạng Phật từ nơi ta

143 – 144. Lá rụng về cội hồi quy cực lạc.

145 – 146. Làm chủ vận mệnh

147 – 161. Những chuyện niệm Phật vãng sanh ở Việt Nam

162. Tín tâm học Phật trị lành bệnh khổ

163. Địa ngục biến tướng đồ

164. Luân lý đạo đức đã cứu cả gia đình tôi

165 – 166. Xin đừng phá thai giết con

167 - 171. Hoa mặt trời kỳ 1 đến 6 – Bác sỹ Đỗ Hồng Ngọc, GS. Ngô Bảo Châu, TS. Nguyễn Mạnh Hùng, LS. Lê Thanh Sơn, doanh nhân Ngọc Thảo.

172. Sự nhiệm màu – cụ Lương Văn Hiền 81 tuổi

173- 184. Phật pháp nhiệm màu kỳ 1 đến 35

- Niệm Phật chuyển hóa bệnh

- Nghiệp sát thật khủng khiếp

-  Nghiện chơi game bóng đá

-  Nghiện hút quay đầu

-  Tướng cướp quay đầu

- GĐ – Tôn Hoa Sen – Lê Phước Vũ

- Lãng tử hồi đầu

- Chủ nhà hàng dã man quay đầu

- Chồng học Phật, vợ học Chúa

- Ca sỹ Đức Minh

- Vua cờ bạc quay đầu

185. Hoặc Pháp Viên

186. Chủ nhân của nghiệp

187. Sự thù thắng của bố thí

188. Một kiếp không tu ngàn kiếp hận

189 – 191. Quan âm cứu khổ 1, 2, 3

192. Chuyển họa thành phúc

193 – 196. Bước đầu học phật

197 – 218. Đường xưa mây trắng.

219 – 224. Nhận thức phật giáo

225 – 228. Truyền thọ tam quy ngũ giới

229. Nói về nhân quả

230 – 231. Nói về hiếu đạo

231 – 234. Tu phước tu huệ

235. Coi trọng nhân quả

236. Chuyển khổ đau thành an vui

237. Hành trang cho ngày cuối

238. Sân hận đọa địa ngục

239. Giới là hợp tình hợp lý

240. Nhìn thấu là trí huệ chân thật

 

 

 

591 – 633. Văn sao quyển 2 - Ấn Quang ĐS

634 – 636. Kinh thập thiện nghiệp đạo giảng nghĩa

637 – 687. Kinh địa tạng giảng ký

688 – 696. Vào cửa Tịnh tong

697 – 706. Vô lượng thọ huyền nghĩa

707 – 764. Vô lượng thọ giảng nghĩa

765 – 845. Vô lượng thọ hành ngay trong đời sống hằng ngày

846 – 854. Niệm Phật thành Phật

855 – 858. Tư lương Tịnh độ

859 – 865. Bát nhã tâm kinh giảng giải – HT Tịnh Không

866. HT Hải Hiền 112 tuổi vẫn trèo cây hái quả

867. Triệt ngộ ĐS khai thị

868. Ngài Ichi ĐS

869. Liên Trì ĐS khai thị

870 – 872. Liên trì cảnh sách

873 – 885. 13 vị tổ liên tông

886 – 887. Ấn Quang ĐS khai thị

888 – 896. Niệm Phật Sám Pháp

897 – 905. Truyện niệm Phật cảm ứng

906 – 930. Khuyên người niệm Phật

931 – 940. Bốn tám tọa đàm khế lý khế cơ

941-942. Người mất 49 ngày ta nên làm gì

943 – 944. Quy tắc trợ niệm khi lâm chung

945 – 959. Hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung

960 – 974. Hộ niệm là một pháp tu

975 – 980. Cuộc đời và đạo nghiệp – HT. Tuyên Hóa

981 – 985. Ngữ lục – HT. Tuyên Hóa

986 – 989. HT. Tuyên Hóa và các vị tổ Tịnh độ

990 – 994. Những vong linh thai nhi vô tội – HT. Tuyên Hóa

995 – 996. Cẩm nang tu đạo – HT. Quảng Khâm

997 – 1030. Hư Vân Niêm Phổ

1031 – 1058. Thực Dưỡng

1059. Tụng kinh vô lượng thọ - HT. Thích Trí Thoát

1060. Tụng 48 đại nguyện – kinh Vô lượng thọ

1061. Tụng công phu tôi phẩm 32 – 37 – Kinh Vô lượng thọ

1062. Tụng kinh A Di Đà – TT. Thích Trí Thoát

1063. Niệm Phật đạo tràng

1064. Niệm Phật tiếp dẫn – HT. Thích Trí Thoát

1065. Niệm Phật tứ âm hộ niệm

1066. Niệm Phật 4 chữ hộ niệm

1067. Niệm Phật 4 chữ công phu nhanh để nhiếp tâm

1068. Niệm Phật 4 chữ nhạc

1069. Niệm Phật 6 chữ

1070. Tụng kinh Địa tạng – TT. Thích Trí Thoát

1071. Tụng kinh Phổ môn – TT. Thích Trí Thoát

1072. Tụng kinh Vu Lan – TT. Thích Trí Thoát

1073. Chú Đại Bi – TT. Thích Trí Thoát

1074. Niệm nam mô Quán Thế Âm Bồ tát (108 biến)

1075. Kệ tán Đức Quán Thế Âm

1076. Sám hối lục căn

1077 – 1078. Niệm Phật đại chúng

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Description: D:\Cong viec\Cua hang tranh avi\Thiết kế thương hiệu\Logo\Avi_logo_OK_Send-01.jpg

THẺ NHỚ 8G

Niệm Phật, ca nhạc phật giáo, giảng pháp – pháp sư Tịnh Không,… , truyện đọc, sách nói, tụng kinh, thơ…

 

Bài 1 – 7: Niệm 4 chữ A Di Đà Phật

 

Bài 8 – 10: Chú đại bi

 

Bài 11- 15: Niệm 6 chữ Nam mô A Di Đà Phật.

 

Bài 16 – 17: Quan Thế Âm

 

Bài 18: Nhạc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bài 19 – 21: Nhạc chú đại bi.

 

Bài 22 – 34: Bài hát về cha mẹ.

 

Bài 35 – 44: Bài hát về Quan Thế Âm.

 

Bài 45 – 54: Bài hát về Phật Đản

 

Bài 55 – 64: Bài hát về Vu Lan

 

Bài 65 – 75: Bài hát về tánh không.

 

 

Bài 784 – 845: Giải đáp các thắc mắc

 

Bài 846 – 917: Giảng giải chú đại bi, khai thị

 

Bài 918 – 984: Giảng giải kinh bát nhã, lăng nghiêm

 

Bài 985 – 980: Giảng giải 50 hiện tượng ma ám

 

Bài 981 – 995: Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển

 

Bài 996 – 1015: Khai thị tịnh độ

 

Bài 1016 – 1055: Lá thư tịnh độ, niệm phật thập yếu

 

Bài giảng pháp sư Tịnh Không

Bài 1056 – 1082: Niệm Phật sám pháp

 

Bài 1083 – 1100: Tịnh độ vấn đáp

 

Bài 1101 – 1129: Hỏi đáp trợ niệm lâm chung, vãng sinh

 

Bài 1130 – 1138: Cửa vào tịnh tong

 

Bài 1139 – 1160: Giảng kinh Vô lượng thọ

 

 

 

Bài 76 – 95: Ca nhạc tổng hợp.

 

Bài 96 – 104: Trường ca A Di Đà.

 

Bài 105 – 130: Trường ca pháp cú

 

Bài 131 – 145: Trường ca phổ môn

 

Bài 146 – 149: Cải lương

 

Bài 150 – 178: Ca cổ.

 

Bài giảng: Hiếu đạo, giáo dục, sức khỏe

 

Bài 179 – 192: Vô thường

 

Bài 193 – 233: Khuyên người niệm Phật.

 

Bài 234 – 265: Công ơn cha mẹ

 

Bài 266 – 290: Mẹ hiền, con hiếu, giáo dục con

 

Bài 291 – 300: Những thai nhi vô tội.

 

Bài 301 – 321: Niêm Phật chuyển hóa ung thư.

 

 

 

 

Tụng, đọc kinh, thơ

 

Bài 1161 – 1202: Các bài giảng ngắn, khai thị.

 

Bài 1203 – 1215: Tụng kinh: Dược sư, vu lan, phổ môn, A Di Đà.

 

Bài 1216 – 1248: Tụng kinh đạo Phật, địa tạng.

 

Bài 1249 – 1299: Thơ: sám hối, ánh đạo tràng.

 

 

 

Bài 322 – 325: Công đức phóng sanh.

 

Bài 326 – 339: Phương pháp ăn uống chữa bệnh.

 

Truyện đọc nhân quả, tâm linh

 

Bài 340 – 358: Những câu chuyện về tâm linh

 

Bài 366 – 378: Chết và tái sinh

 

Bài 379 – 406: Truyện đọc nhân quả, địa ngục

 

Bài 407 – 467: Đường xưa mây trắng

 

Bài 468 – 493: Bài học ngàn vàng

 

Bài 494 – 499: Thập thiện nghiệp

 

Bài giảng Phật giáo cơ bản

 

Bài 500 – 567: Phật học cơ bản

 

Bài 568 – 643: Tư tưởng Phật giáo

 

Bài 644 – 783: Phật học phổ thông

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • KINH NHẬT TỤNG : THÍCH TRÍ THOÁT

1/ Kinh Vu Lan                          – Thích Trí Thoát

2/ Kinh A Di Đà                         – Thích Trí Thoát

3/ Kinh Địa Tạng                       – Thích Trí Thoát

4/ Kinh Vô Lượng Thọ              – Thích Trí Thoát

5/ Kinh Phổ Môn                       – Thích Trí Thoát

6/ Kinh 48 lời nguyện                – Thích Trí Thoát

7/ Kinh Dược Sư                        – Thích Trí Thoát

8/ Kinh Hồng Danh Sám Hối    – Thích Trí Thoát

9/ Kinh Từ bi thủy sám              – Thích Trí Thoát

10/ Kinh Pháp Hoa                    – Thích Trí Thoát

11/ Kinh Mục Liên Sám Pháp  – Thích Huệ Duyên

12/ Kinh Đường giải thoát         – Thích Huệ Duyên

 

 • THÍCH GIÁC THÔNG :

* TỪ 13    ĐẾN 37   :   A DI ĐÀ THÁN DỊ SAO

* TỪ 38    ĐẾN 57   :   KINH A DI ĐÀ SỚ SAO

* TỪ 58    ĐẾN 89   :   NGỮ LỤC TỔ PHÁP NHIÊN

* TỪ 90    ĐẾN 103   :   LÝ SỰ TỊNH ĐỘ

* TỪ 104  ĐẾN 155 :   KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI

* TỪ 156  ĐẾN 215 :   NGỮ LỤC TỔ TRIỆT NGỘ

* TỪ 216  ĐẾN 221 :   NHỨT THIẾT DUY TÂM TẠO

* TỪ 222  ĐẾN 239 :   HÀNH SÁCH ĐẠI SƯ 1

* TỪ 240  ĐẾN 254 :   HÀNH SÁCH ĐẠI SƯ 2

 • THÍCH CHƠN HIẾU:

* TỪ 255  ĐẾN 290 :  LỢI ÍCH NIỆM PHẬT

 • THÍCH TRÍ HUỆ:

291/ Ý nghĩa tắm Phật

292/ Hình tượng hoa sen

293/ Các cõi tịnh độ của tâm chứng

294/ Niệm Phật Và Niệm Phật Ba La Mật

295/ Ý nghĩa hồi hướng trong kinh

296/ Nhân tu tịnh độ

297/ Bồ Tát cư si

298/ Tự tại Bồ Tát

299/ Công đức niệm Phật

300/ Bốn kết quả tu

301/ Những quan niệm sai lầm khi niệm Phật

302/ Diệu Pháp Liên Hoa

303/ Dụng Công niệm Phật

304/ Dược sư cứu bệnh

305/ Hạnh Dược Sư

306/ Kinh Phổ Môn

307/ Mật tông và những câu thần chú

308/ Niệm Phật 1 niệm phước sanh vô lượng

309/ Tại sao quy y tam bảo

310/ Lục độ Ba La Mật

311/ Trì giới Ba La Mật

312/ Sự tích chư vị Bồ Tát

313/ Chư vị thánh tăng

314/ Cội nguồn tịnh độ tông

315/ Hành trì của người cư sĩ tại gia

316/ Công hạnh người cư sĩ

317/ Tây Phương Tam Thánh

318/ Hạnh bồ tát tại gia

319/ Chú đại bi và sự linh ứng Quan Thế Âm

320/ Tại sao gọi là ngày đản sanh

321/ Nhân duyên đức Phật đản sanh

322/ Kinh địa tạng bổn nguyện

323/ Ý nghĩa lời nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà

324/ Ý nghĩa thần Chú Đại Bi

 

 • TÂN CỔ PHẬT GIÁO :

377/ Lời Kệ Tổ Trúc Lâm .Thanh Kim Huệ - Châu Thanh

378/ Bao la tình mẹ - Thanh Ngân

379/ Bồ đề tâm pháp – Thanh Ngân

380/ Cảnh khổ vô thường – Thanh Ngân

381/ Đức Phật và tên tử tù – Chế Thanh ,Châu Thanh

382/ Chiếu soi lặng lẽ - Thanh Ngân

383/ Bông hồng cài áo – Thanh Ngân

384/ Hai mươi lăm thế kỷ - Vũ Linh

385/ Suối nguồn từ bi – Thanh Ngân

386/ Lòng mẹ - Thanh Tuấn

387/ Lòng mẹ 2 – Kim Tử Long

388/ Mẹ hiền quan âm –Thanh Ngân

389/ Tìm mẹ -Vũ Luân

390/ Hành trang về cõi PHẬT – Thanh Ngân

391/ Hoa bất diệt – Ngọc huyền

392/ Vu lan nhớ mẹ -Vu luân

393/ Hồi chuông thiên mụ - Ngọc huyền

394/ Bông hồng cài áo – Thanh Tuấn

395/ Thân tâm huyễn mộng – Thanh Ngân

396/ Biển từ mênh mông – Nguyễn kha

397/ Tu là cội phúc –Minh cảnh

398/ Nhất tâm niệm phật –Thanh ngân

399/ Thiền tịnh song tu –Thanh ngân

400/ Trang nghiêm tịnh độ -Thanh ngân

401/ Tu là cội phúc – Ngọc huyền

402/ Thái tử chào đời – Thanh kim huệ ,Thanh Tuấn

403/ Huyền sử Xá Lợi Phất – Thanh Ngân

404/ Huyền sử Mục Kiền Liên - Thanh Ngân

405/ Huyền sử Đại  Ca Diếp – Thanh ngân

406/ Huyền sử A Nan – Thanh Ngân

407/ Huyền sử Ca Chiên Diên – Thanh ngân

408/ Huyền sử A Na Luật – Thanh ngân

409/ Huyền sử Tu Bồ Đề - Thanh Ngân

410/ Huyền sử Phú Lâu Na –Thanh  ngân

411/ Huyền sử La Hầu La – Thanh Ngân

412/ Huyền sử Ưu Ba Ly – Thanh Ngân

 

 • THÍCH TRÍ QUẢNG:

325/ An trụ không môn

326/ Ba nghiệp thanh tịnh

327/ Bồ Tát bổn địa

328/ Bồ Tát kim thân

329/ Bồ Tát mười phương

330/ Bồ tát nghe pháp

331/ Cách nhìn mới của Phật giáo

332/ Cải tạo thân tâm

333/ Cầu xin chư Phật

334/ Chánh niệm

335/ Chánh niệm khi bận rộn

336/ Chứng đạo

337/ Chuyển hóa thân tâm

338/ Gia trì lực của Quan Âm

339/ Giải oan nghiệt

340/ Giới chư thiên

341/ Kinh vô lượng nghĩa , định vô lượng nghĩa

342/ Lợi ích người trì giới

343/ Nghiệp Thức 1

344/ Nghiệp Thức 2

345/ Ngũ Ấm Ma

346/ Nhất Phật Thừa

347/ Phạm Thiên Thỉnh Pháp phần 1

348/ Phạm Thiên Thỉnh Pháp phần 2

349/ Pháp Hoa Hạnh

350/ Phật Giáo Nhất Quán

351/ Phật Giáo Và Các Tôn Giáo Phần 1

352/ Phật Giáo Và Các Tôn Giáo Phần 2

353/ Quy Y Kinh Pháp Hoa

354/ Quảng Đức Bồ Tát

 • CA NHẠC PHẬT GIÁO :

355/ Địa Tạng Bồ Tát     - Ngọc Huyền

356/ Cát Bụi Cuộc Đời  - Lê Sang, Châu Thanh

357/ Lạy Phật Dược Sư    - Nguyễn Đức

358/ Ân cha mẹ như trời biển  - Thùy Trang

359/ Niềm An Vui - Chế Thanh, Hoàng Châu

360/ Con xin giữ trọn đạo màu - Trần Thu Hương,Tâm Nguyên

361/ Đạo Tràng Tịnh Độ - Trung Hậu

362/ Mẹ từ bi -  Quang Lê

363/ Nhành dương cứu khổ - Quang Lê

364/ Đời tăng lữ - Thanh Sử

365/ Bông Hồng Cài Áo – Thùy Trang

366/ Trăng tròn tháng tư – Gia Huy

367/ Chấp tay niệm Phật - Thùy Trang

368/ Diệu Pháp Liên Hoa – Nguyễn Đức

369/ Đạo làm con – Ngọc Sơn

370/ Chú tiểu ngây thơ – Chế Thanh

371/ Tình mẹ - Quang Lê

372/ Vu Lan Nhớ Mẹ - Ngọc Hân

373/ Nhật Ký Của Mẹ - Hiền Thục

374/ Đạo Làm Con – Nhiều ca sĩ

375/ Nỗi Buồn Mẹ Tôi - Cẩm Ly

376/ Tình Cha - Ngọc Sơn

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description: D:\Cong viec\Cua hang tranh avi\Thiết kế thương hiệu\Logo\Avi_logo_OK_Send-01.jpg

THẺ NHỚ 8G

Ca nhạc tổng hợp

 

Bài 1 – 23: Duy Khánh

Bài 24 – 31: Chế Linh

Bài 32 – 55: Nhạc quê hương

Bài 56 – 72: Dân ca Nghệ Tĩnh

Bài 73 – 79: Quang Linh

Bài 80 – 93: Hát Then

Bài 94 – 108: Lương Gia Huy

Bài 109 – 120: Bích Liên

Bài 121 – 127: Hát ca Phật

Bài 128 – 135: Hát ca trù

Bài 136 – 145: Việt Hoàn

Bài 146 – 158: Bài ca Tây Bắc

Bài 159 – 169: Dân ca Bình Trị Thiên

Bài 170 – 179: Nhạc Trịnh Công Sơn

Bài 180 – 200: Hát cải lương

Bài 201 – 222: Hát văn

Bài 223 – 232: Liên khúc mùa xuân

Bài 232 – 242: Liên khúc Tăng gô

Bài 243 – 247: Nhạc Bô – Nây 81.

Bài 248 – 267: Nhạc Bolero trữ tình.

Bài 268 – 279: Hát xẩm.

Bài 280 – 289: Chầu văn.

 

 

 

 

 

Bài 290 – 301: Hát về Trường Sơn.

Bài 302 – 484: Tụng kinh giảng pháp.

Bài 485 – 489: Lệ Quyên.

Bài 490 – 495: Tuấn Vũ.

Bài 496 – 506: Thanh Thanh Hiền.

Bài 507 – 516: Sơn Tuyền.

Bài 517 – 536: Độc tấu Ghi ta.

Bài 537 – 546: Nhạc quốc tế không lời.

Bài 547 – 566: Đàn tranh.

Bài 567 – 584: Nhạc sàn.

Bài 585 – 595: Chim hót.

Bài 596 – 597: Nhạc lưu thủy – lễ hội.

Bài 598 – 617: Nhạc thiếu nhi.

Bài 618 – 627: Thái Bảo.

Bài 628 – 647: Tiếng Thơ.

Bài 648 – 652: Đồng tác giả.

Bài 652 – 659: Văn Cao

Bài 660 – 664: Phạm Duy

Bài 665 – 669: Đoàn Chuẩn

Bài 670 – 685: Hoàng Giác

Bài 686 – 694: Kim Anh

Bài 695 – 701: Ánh Tuyết

Bài 702 – 721: Hát ru con

Bài 722 – 730: Quan họ

Bài 731 – 736: Thu Hiền

Bài 737 – 755: Ca Huế

Bài 756 – 764: Anh Thơ

Bài 765 – 772: Tân Nhàn

 

 

 

 

 

Bài 773 – 783: Quang Lê

Bài 784 – 790: Cẩm Ly

Bài 791 – 796: Phi Nhung

Bài 797 – 800: Nhạc trữ tình

Bài 801 – 834: Nhạc đỏ

Bài 835 – 842: Nhạc vàng

Bài 843 – 855: Ca chèo.

Bài 856 – 868: Cải lương.

Bài 869 – 896: Dân ca ba miền.

Bài 897 – 909: Hát văn.

Bài 910 – 924: Hát về mẹ.

Bài 925 – 930: Bài ca Hà Nội.

 

 

Số lượng: 0
Ngày đăng: 14/01/2020
Tư vấn kinh doanh: 098 34 34 486
Tư vấn kỹ thuật: 094 65 65 725
Số lượng
Thành tiền:
1 vote
Sản phẩm tương tự
 • Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại

Liên hệ 0983.434.486

Giao hàng ngay sau khi đặt hàng (áp dụng với Hà Nội & HCM)

Nhắn lại đơn hàng qua fanpage

Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi : 0983.434.486 hoặc    Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ 0983.434.486
Bảo mật thanh toán
Nhắn lại đơn hàng qua fanpage
Tư vấn miễn phí

Bản quyền thuộc tranhphat.com.vn

Thiết kế bởi vntsc.vn